Pro zvídavé......

14.12.2020

Ode dneška po celý týden si budeme vysvětlovat, co jsou čakry a jaký je jejich význam pro náš život...... Každý den jedna.

1. Temenní čakra ("Sahasrára")

Otevřená čakra znamená jistotu ve směřování v životě, jistotu v tom, jaký je jeho smysl. Jejím dalším přínosem je schopnost spojení s ostatními, se zvířaty, rostlinami a hlavně s vesmírem jako celkem.

Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry. 

Na stránce cakry.cz je také velmi zajímavá definice:

"Sahasrára je umístěna na temeni hlavy pod fontanelou. U novorozeného dítěte je fontanela ještě hmatatelná. Nazývá se rovněž "tisícilistý lotos", "brahmarandhra" (brána k osvobození) anebo "zřídlo světla": Proudí z ní nadzemské světlo jasnější než slunce.

Každé světlo je bledé ve srovnání se světlem slunečním. Podobně bledá jsou světla všech čaker ve srovnání s nepopsatelným světlem sahasráry. Sahasrára nemá žádnou zvláštní barvu ani vlastnost. Její světlo obsahuje vibrace všech barev sjednocené do koruny jasu, jemuž se nic nevyrovná. Do sahasráry proudí energie všech nádí, podobně jako se všechny veletoky vlévají do oceánu.

Elementem sahasráry je ÁDI-TATTVA neboli ÍŠVARA-TATTVA. Je to počátek tvorby, čisté světlo a jediné bytí, Bůh sám. Je to tattva ÁDI ANÁDI. ÁDI znamená "počátek", ANÁDI znamená "bez počátku". Jakmile se však ádi-anádi-tattva spojí s gunou, vlastností, ohraničí se. Podobně jako čistá voda, která sama o sobě nemá žádnou chuť, chutná teprve podle přidané přísady. V kosmu se ádi-anádi-tattva manifestuje v různých podobách s nejrůznějšími vlastnostmi a funkcemi - jako oheň, voda, vzduch, země - avšak jejich základ je jeden: čistá podstata." 

2. Čelní čakra ("Ájna")

Tato čakra je centrem intuice a porozumnění. Otevřená čakra pomáhá pochopit, jakou cestou byste se měli v životě vydat dál.

Dovolím si zase citaci za stránky cakry.cz:

"V ádžňá-čakře se završuje vývoj lidského poznání a člověk vstupuje na most vedoucí k vědění božskému. Ádžňá-čakra je uložena na konci páteře na spojnici s mozkem, ale vyzařuje do středu čela a lze ji ucítit mezi obočím. Proto se označuje také názvem "centrum mezi obočím" anebo "třetí oko". Další pojmenování naznačuje, že je ádžňá -čakra "sídlem gurua".

Kdo je oprávněn dávat příkazy? Čí rady stojí za to, aby se jimi člověk řídil? Směr může ukazovat jen ten, kdo zná cestu. Pouze ten, kdo sám cestou prošel a poznal její úskalí, je oprávněn vést druhé.

V této souvislosti je důležité připomenout a pochopit, kdo je Mistr, kdo je guru a co je guru-tattva. Guru-tattva je božský princip rozvoje vědomí. Guru tedy reprezentuje univerzální princip, reprezentuje vývoj ze tmy nevědomosti ke světlu poznání, od smrtelnosti k nesmrtelnosti."

3. Krční čakra ("Višuddha")

Tato čakra se projevuje především v oblasti komunikace. Má vliv na to, zda a jak dobře vám  okolí rozumí. Otevřená čakra má tedy vliv na schopnost mluvit svobodně a přesvědčivě a šířit pravdu.

A dnes pro změnu citace z báje:

"Dévové (bozi) a asurové (démoni) chtěli odstředit amrtu (nektar nesmrtelnosti) z oceánu světa. Vzali horu Mandaru, obtočili ji hadem Vásukim, bozi drželi hada za ocas, démoni za hlavu a začali šlehat. Šlehali a šlehali a společnými silami vyšlehali z oceánu světa spoustu ukrytých pokladů. Nakonec vystoupila napovrch i zlatá nádoba s kýženou amrtou.

Had Vásuki ovšem nebyl příliš nadšen tím, jak se s ním zacházelo, a tak vypustil do světa všechen svůj jed. Světu hrozila smrt otravou. Dévům se podařilo nabrat jed do hrnce, jenomže nevěděli, co teď s ním. Obrátili se o pomoc na boha Šivu.

Šiva je nejdobrosrdečnější mezi všemi bohy. Vzal nádobu s jedem a vypil ho až do dna. Jenomže jed nespolkl. Jógovou silou ho udržel ve višuddhi-čakře a zde ho zneškodnil pomocí uddžáji-pránájámy a džálandhara-bandhy. Tak zachránil Šiva svět před smrtelným nebezpečím. Jed však zanechal stopu na Šivově hrdle: zbarvil je do tmavomodra. Odtud jedno z mnoha jmen pro Šivu Níla-kantha (Modrokrký)."

4. Srdeční čakra ("Anaháta")

Otevřená čakra vede k výraznému zlepšení mezilidských vztahů a schopnosti sdílení.

"Anáhata je jedna z nejkrásnějších a nejbohatších čaker. Svými nevyčerpatelnými poklady a obšťastňujícími pocity vábí, abychom v ní prodleli. Je v srdeční krajině uprostřed hrudi, a proto se jí také říká srdeční centrum. Ne nadarmo je srdce považováno za symbol lásky - láska sídlí v anáhatě.

Podobně jako anáhata-čakra ani láska nemá hranice. Vyzařování srdečního centra sahá tak daleko, jak daleko sahají naše vztahy. Otevřeme- li srdce božské lásce, rozprostře se do nekonečna. Nekonečnost srdečního centra je vyjádřena v mnoha jazykových obratech: "mít široké srdce", "otevřené srdce", "milovat z celého srdce".

Milujeme-li někoho vroucně, opravdově a nekonečně, řekneme "miluji tě z celého srdce", nikoli "miluji tě z celého rozumu". Opravdu milovat a vyjádřit svou lásku znamená otevřít srdeční čakru. Světlo lásky z ní bude samo zářit." (cakry.cz)

5. Solar-plexus čakra ("Manipura")

Tato čakra je přijímací a vysílací centrum našich emocí a pocitů. Otevření této vám vrátí do rukou otěže vašeho života.

"Manipúra-čakra leží uprostřed břicha za pupkem. Proto se jí říká rovněž "pupeční centrum". Přesněji řečeno se oblast manipúry rozkládá zhruba 7 cm nad a 7 cm pod pupkem. V těle jí odpovídá solární plexus.

Manipúra je "město drahokamů", ve kterém se nacházejí perly jasu, moudrosti, sebejistoty a pohody. Její záře zasahuje spodní čakry a stoupá nahoru až k srdečnímu centru, k anáhatě. Pocity štěstí a lásky, které zažívá člověk v srdci, vycházejí ve skutečno sti z manipúry. Pozitivní vyzařování manipúry zároveň pročišťuje svádhišthánu a múládháru a tříbí jejich vlastnosti.

Ve světle poznání se vášeň mění na nesobeckou lásku, zaujatost a předsudky na úctu a pochopení, nenasytná potřeba blahobytu nabývá zdravou míru. Pýcha se proměňuje v pokoru a zdravou sebejistotu, závist ve velkorysost. Temnota nevědomosti se rozplývá v jasu poznání a namísto tupé netečnosti se v člověku probouzí cílevědomé úsilí."

6. Sakrální čakra ("Svadhisthána")

Otevřením této čakry a jejím vyvážením umožníte sami sobě pklně prožívat intimnívztahy. Také vám zprostředkuje ničím nerušený tok kreativity z univerzálního zdroje.

"Barva svádhišthána-čakry je oranžová, barva radosti. Oranžová symbolizuje očistu, aktivitu, radost, naději, sebevědomí. Signalizuje aktivizaci energie. Oranžová je barvou ranního svítání, naznačuje, jaké síly se ve svádhišthána-čakře probudily, když se ji člověku podařilo zvládnout: radost, naděje, sebevědomí, činorodost. Oranžová představuje také zbarvení podzimu a večera, kdy se příroda ukládá ke spánku a vědomí se stahuje do sebe. Soustředěný vhled do svádhišthána-čakry přináší odpovědi na mnohé osudové otázky."

7. Kořenová čakra (Muladhára")

Kořenová čakra poskytuje pevný základ, který vám pomůže naplnit vaše základní potřeby  a snahu o vyšší emocionální naplnění.

"Podobně jako mateřské lůno zajišťuje veškeré podmínky pro rozvoj embrya, dává múládhára základní předpoklady pro počátek duchovního vývoje. Je základ, ze kterého vystupujeme nahoru po žebříku čaker, kořen, z něhož čerpáme výživu pro duchovní rozvoj. Proto a pro své umístění na nejspodnější části páteře se nazývá "čakra kořene".

Každý obdivuje listy a květy rostliny, málokdo však věnuje pozornost kořenům ukrytým v temné zemi. A přitom právě kořeny jsou základem vegetace. Z kořene čerpá výhonek sílu, aby mohl prorazit zemi, růst ke slunci, kvést, dávat plody a semena.

V múládhára-čakře je zakořeněna kundaliní-šakti - duchovní energie. Spí však hlubokým, nehybným spánkem. Uvedeme-li dřímající potenciál múládháry do činnosti, jsme připraveni propracovávat se směrem ke světlu poznání a posléze sklidit plody sebeuskutečnění."